Skip to content
WORD CONTEXTMENTOR VOOR JOUW ORGANISATIE

Coach of adviseer je leidinggevenden in jouw organisatie, maar ontbreekt de contextgestuurde aanpak in jouw toolbox? Dan is onze opleiding tot ContextMentor voor jou weggelegd. 

Als ContextMentor:

  • Pas je de tools uit de toolbox toe op concrete samenwerkingsvraagstukken die in de organisatie leven;
  • Begeleid en coach je leidinggevenden in het oplossen van samenwerkingsvraagstukken via contextinterventies;
  • Adviseer je leidinggevende hoe zij de context van samenwerking mee kunnen nemen in hun tactische doelstellingen.

Het ContextMentor-traject is voor organisaties die onze methodiek willen inzetten via één of meerdere eigen ContextMentoren. Dit in-company traject is een vervolg op het ContextMakers-traject en kan zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd. Na afronding kan een praktisch examen worden afgelegd om het ContextMentor-certificaat in bezit te krijgen. Meer informatie? Zie ContextMentor infosheet_2023

Context van wederkerigheid afbeelding tool