Skip to content

360° CONTEXT-SCAN

Scan de huidige context in je organisatie of team en verbeter de samenwerking.

 

Gedrags- en samenwerkingsvraagstukken kun je vanuit de context veel effectiever aanpakken dan wanneer je op het gedrag zelf gaat sturen. Met een Context-Scan maken we een concrete analyse van de huidige context op basis van de 4 randvoorwaarden voor samenwerking. Je weet hierna direct waar de huidige context de samenwerking versterkt of verzwakt. Zonder dat we je medewerkers belasten. Het werk kan dus gewoon doorgaan.

Samen met de desbetreffende leidinggevende lopen we door een vragenlijst. Dit neemt maximaal 2 uur in beslag. Uit zijn of haar antwoorden, al dan niet gestaafd met voorbeelden en documenten, kunnen wij haarfijn in kaart detecteren op welk niveau de 4 randvoorwaarden voor samenwerking aanwezig zijn in de organisatie of het team. Dit verwerken wij in een goed onderbouwd verslag.

Vervolgens brengen wij de relevante contextknoppen voor de organisatie of het team in kaart en sluiten we deze scan af met concrete aanbevelingen. Hiermee kun je direct zelf aan de slag. 

Werk je graag verder met een van onze consultants? Dan bekijken we hier graag samen de mogelijkheden voor, maar dit is niet noodzakelijk om profijt te hebben van de 360° context-scan.

 
Praktisch:
  • € 1.495 per team
  • Prijs per organisatie op aanvraag
  • Excl. btw en reiskosten, inclusief aanbevelingen