Skip to content

Workshop: Cultuur van Samenwerking

Samenwerking is niet te leren, het zit in onze natuur.

Maar het feit dat we het heel goed kúnnen, wil nog niet zeggen dat we het ook altijd dóen.  Samenwerking drijft op wederkerigheid. ‘Wat jij doet voor mij, doe ik ook voor jou’. Maar wederkerigheid kan gemakkelijk verstoord raken door tegenstrijdige belangen en andere prioriteiten. Als Contextmaker kun je actief bouwen aan een cultuur van samenwerking. De tool die we hebben ontworpen laat zien hoe je hier via contextveranderingen op 3 verschillende niveaus in een organisatie aan kunt werken. 

Wat gaan we doen?

In deze workshop leren leidinggevenden nieuwe ingangen kennen die helpen om in jouw organisatie te bouwen aan een cultuur van samenwerking. 

  • Ze ervaren zelf hoe samenwerking afhankelijk is van omstandigheden en randvoorwaarden in de omgeving.
  • Ze leren het sociale dilemma kennen en gaan begrijpen hoe dit dilemma doorlopend invloed uitoefent op de kwaliteit van samenwerking in een groep.
  • Ze maken kennis met het ‘bedieningspaneel’ van de contextmaker. Met behulp van de tool leren ze aan 10 verschillende contextknoppen te draaien om een cultuur van samenwerking in de organisatie en hun team een stap dichterbij te brengen. 
  • Ze staan stil bij hun eigen cirkel van invloed als contextmaker. Wat kunnen ze in hun huidige rol aan de context veranderen, welke effecten kunnen ze hiervan verwachten en wat ligt juist ook buiten hun bereik? 

De tool die we hebben ontworpen nodigt uit tot het bedenken van verrassende context-veranderingen om het samenwerkende vermogen in teams beter te benutten. Samenwerken is nu eenmaal geen exacte wetenschap met kant en klare oplossingen. Deze tool biedt een ontmoeting met de dynamische realiteit. Ze kunnen hem tijdens het werk steeds weer opnieuw gebruiken om zelf nieuwe contextveranderingen uit te proberen, of om in te zetten als intervisie-instrument.

Voor wie?

Deze workshop is ontwikkeld voor mensen die in een leidinggevende rol werkzaam zijn, zodat zij elkaar kunnen inspireren met hun ervaringen als leidinggevende. 
 

In-company:

€ 2.495 voor 6 deelnemers inclusief tool per deelnemer.

€ 250 per bijkomende deelnemer inclusief tool, max. 12 deelnemers per groep.

Tarieven zijn exclusief btw en reiskosten.

IN-COMPANY

Vanaf 6 t/m 12 deelnemers

Meer context maken?
Hoe buig je ongewenst gedrag via de context om naar gewenst gedrag?
Hoe bouw je een productieve groepsidentiteit?
Hoe waarborg je veiligheid en gelijkwaardigheid in een team?