Skip to content

Workshop: Context van Wederkerigheid

Deze tool biedt verrassende inspiratie voor contextmakers die nadenken over het creëren of versterken van een cultuur van samenwerking in hun team of organisatie.

 Samenwerking drijft op wederkerigheid. ‘Als jij iets doet voor mij, dan doe ik iets voor jou’. Zo leidt samenwerking tot wederzijds voordeel. Maar deze simpele regel van wederkerigheid kan gemakkelijk verstoord raken als mensen elkaar te weinig of onevenredig nodig hebben.  Voor samenwerking heb je dus een context van wederzijdse afhankelijkheid nodig. Zonder wederzijdse afhankelijkheid drijft het fundament onder iedere samenwerking weg en valt een groep uit elkaar. 

Als Contextmaker kun je actief blijven bouwen aan wederzijdse afhankelijkheid in jouw organisatie, zodat het samenwerkende vermogen van medewerkers vanzelfsprekend tot leven komt.  De tool die we hebben ontworpen laat zien hoe je hier via contextveranderingen op 3 verschillende niveaus in een organisatie aan kunt werken. 

Wat gaan we doen?

In deze workshop leren deelnemers nieuwe ingangen kennen die helpen om in hun organisatie te bouwen aan een context van wederzijdse afhankelijkheid.

  • Ze leren het sociale dilemma kennen en gaan begrijpen hoe dit dilemma doorlopend invloed uitoefent op de kwaliteit van samenwerking in een groep mensen.
  • Ze gaan begrijpen waarom wederzijdse afhankelijkheid specifiek in mensengroepen noodzakelijk is om samenwerking te waarborgen. 
  • Ze maken kennis met het ‘bedieningspaneel’ van de contextmaker. Met behulp van de tool leren ze aan 10 verschillende contextknoppen te draaien om de wederzijdse afhankelijkheid in de organisatie en hun team te vergroten. 
  • Ze staan stil bij hun eigen cirkel van invloed als contextmaker. Wat kunnen ze in hun huidige rol aan de context veranderen, welke effecten kunnen ze hiervan verwachten en wat ligt juist ook buiten hun bereik? 

De tool die we hebben ontworpen nodigt uit tot het bedenken van verrassende context-veranderingen die de wederzijdse afhankelijkheid in alle lagen van de organisatie kunnen vergroten. Deze veranderingen dragen erin bij om het samenwerkende vermogen in teams beter te benutten. Samenwerken is geen exacte wetenschap met kant en klare oplossingen. Deze tool biedt een ontmoeting met de dynamische realiteit. Deelnemers kunnen hem tijdens het werk steeds weer opnieuw gebruiken om zelf nieuwe contextveranderingen uit te proberen, of om in te zetten als intervisie-instrument. 

Voor wie?

 
Deze workshop is ontwikkeld voor mensen die in een leidinggevende of beleidsmatige rol werkzaam zijn, zodat zij elkaar kunnen inspireren met hun ervaring.
 

In-company:

Deze workshop is in-company mogelijk vanaf 5 deelnemers. Wil je eerst ontdekken of deze leergang en de achterliggende visie iets voor jullie is? Start dan met de Masterclass (4 uur).

 

Vragen?

Wij beantwoorden ze graag.

Meer context maken?
Hoe buig je ongewenst gedrag via de context om naar gewenst gedrag?
Hoe bouw je aan een sterke eenheid en productieve teams?
Hoe zorg je ervoor dat mensen met vertrouwen in samenwerking zullen investeren?