Skip to content

Meer impact met jouw leiderschapsprogramma? Introduceer de contextgestuurde aanpak

Investeren in leiderschapsontwikkeling is een nobel streven, maar het levert meestal niet de verwachte resultaten op. De reden? De resultaatverwachtingen van leiderschapstrainingen zijn gebaseerd op een misvatting over hoe persoonlijke ontwikkeling van managers bijdraagt aan organisatiedoelstellingen. Het antwoord voor een hogere ROI van leiderschapsprogramma’s ligt in de contextgestuurde aanpak, een methode die zich richt op het creëren van de juiste randvoorwaarden voor vruchtbare samenwerking.

Het belang van context in leiderschapsontwikkeling

Leiderschapstrainingen zijn vaak gericht op individuele groei, terwijl succes in een organisatie vooral afhangt van de kwaliteit van samenwerking. De duurzame gedragsverandering die men verwacht na een leiderschapsprogramma, is onlosmakelijk verbonden met de samenwerking binnen teams en afdelingen. Samenwerking is niet iets dat mensen hoeven te leren. Ze doen het vanzelfsprekend als de omgeving hen hiertoe uitnodigt. Binnen onze contextgestuurde aanpak identificeren wij 4 randvoorwaarden van samenwerking.

Of gewenste gedragsverandering op de werkvloer tot ontwikkeling komt, dat is in hoge mate afhankelijk van deze 4 randvoorwaarden. Een manager is er dus sterk bij gebaat als hij naast zijn geleerde persoonsgerichte vaardigheden uit het leiderschapsprogramma, ook een concrete gereedschapskist aangereikt krijgt om noodzakelijke context te creëren voor een succesvolle samenwerking.

De contextgestuurde aanpak 

De contextgestuurde aanpak toont je hoe je de benodigde context voor samenwerking zo kan inrichten dat samenwerken een logische keuze wordt.  Het unieke van onze aanpak is de set praktische tools. Deze context-tools helpen managers om samenwerkingsvraagstukken gestructureerd op te lossen en de organisatiestrategie te ondersteunen.

De Tools in Actie

Onze toolbox bevat vier instrumenten die managers helpen te identificeren welke ‘contextknoppen’ ze kunnen draaien. Deze zijn afgeleid uit de 4 randvoorwaarden van samenwerking.

Via de tools kan gebouwd worden aan:

  1. De context voor identificatie: De tool richt zich op het relevant maken van helpende WIJ/ZIJ contrasten.
  2. De context voor persoonlijke motivatie: De tool richt zich op het identificeren, begrijpen en balanceren van relevante persoonlijke belangen.
  3. De context voor Wederkerigheid:  De tool helpt management om gestructureerd te bouwen aan een context van wederkerigheid binnen hun teams, projectgroepen of afdelingen.
  4. De context voor sociale veiligheid: De tool helpt in het identificeren van heldere gedragsgrenzen en het vormgeven van effectieve en rechtvaardige handhaving.

Deze tools vormen een creatief bedieningspaneel voor management en ze hebben een logische samenhang met elkaar. Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden beschikbaar om de reikwijdte en mogelijkheden van deze tools ten volle te kunnen benutten. Na afronding volgt het ContextMakers-certificaat. Deze aanpak is niet alleen beschikbaar voor managers. We leiden ook interne (HR)-adviseurs op tot gecertificeerd ContextMentor. Zij kunnen management adviseren hoe zij samenwerkingsproblemen via de context kunnen  oplossen en organisatiedoelstellingen met passende context kunnen ondersteunen. 

Het ‘Steen in het Water’-effect.

De contextgestuurde aanpak begint in iedere organisatie klein. Zo kan er bijvoorbeeld gestart worden met enkele inspiratie-masterclasses om de principes van contextgestuurde aanpak te introduceren. Management, HR-professionals en interne adviseurs zijn hierin de centrale doelgroep. Geïnspireerde medewerkers en managers kunnen dan naar wens gecertificeerd ContextMaker of ContextMentor worden. Zij leren onze tools toepassen binnen hun eigen leidinggevende of adviserende rol.  Soms wordt echter gestart met één of enkele ContextMentors, als de situatie hiervoor meer passend is. Deze flexibele manier van werken maakt het mogelijk dat de aanpak naadloos past binnen de aanwezige organisatiecontext en zich als een olievlek door de organisatie kan verspreiden. De contextgestuurde organisatie groeit dus van binnenuit,  gedreven door inspiratie en motivatie, en wordt zo een integraal onderdeel van de bedrijfscultuur.

Benieuwd naar de volgende stap? Bekijk ons aanbod op de site of maak direct een vrijblijvende afspraak.