Skip to content

Zijn er in uw organisatie meerdere leidinggevenden actief, op verschillende niveaus? Dan heeft iedere leidinggevende een andere cirkel van invloed, passend bij de context waar hij/zij zich in bevindt en de grenzen die aan zijn/haar mandaat worden gesteld. Om samenwerking op grote schaal mogelijk te maken is het noodzakelijk dat leidinggevenden op verschillende lagen elkaar aanvullen.

Ligt uw vraagstuk in de lijn van: 

  • Hoe kan de gehele organisatie bij gaan dragen aan de bestaansreden/strategie/doelstellingen van de organisatie?
  • We gaan veranderingen doorvoeren. Hoe zorg ik ervoor dat dit proces maximaal slaagt?
  • Hoe creëer ik een positieve en productieve bedrijfscultuur?
  • Hoe kunnen leidinggevenden meer grip krijgen op het gedrag van hun medewerkers en daarmee ook op het resultaat?
  • De afdelingen in onze organisatie moeten beter met elkaar samenwerken, hoe pakken we dat aan? 

Laten we dan samen eens kijken wat de mogelijkheden zijn om van uw leidinggevenden de beste contextmakers te maken. Wij gaan die uitdaging  graag mee aan.