Skip to content

De Context-gestuurde Organisatie erkent dat het gedrag in organisaties en teams voortvloeit uit de context die zij voor haar medewerkers heeft gecreëerd. In plaats van op het (ongewenste) gedrag zelf te gaan ‘duwen’, zal de contextgestuurde organisatie de oplossing in de context zoeken, daar waar zij wel direct invloed op heeft.

Dit werkt voor zowel medewerkers als contextmakers zeer bevrijdend en verhoogt het WIJ-gevoel.

Een bijkomend voordeel van onze aanpak is dat iedere contextmaker aan de context kan werken, zonder dat er met de medewerkers kostbare en tijdrovende verandertrajecten aangegaan moeten worden. Het werk kan dus gewoon door blijven gaan.