Skip to content

De context behoort tot het bedieningspaneel van leidinggevenden op alle niveaus in de organisatie. Zij hebben daarmee de beschikking over een krachtig pallet aan mogelijkheden om gedrag in organisaties te beïnvloeden. Contextmakers leren te handelen naar de nieuwste inzichten over mens en gedrag, zodat zij deze invloed op een doordachte manier kunnen inzetten. 

Contextmakers leren beleid te maken dat de focus op een gezamenlijke WIJ meer vanzelfsprekend maakt, of de vorming van coalities in een team tegen kan gaan. Contraproductief gedrag wordt niet langer toegeschreven aan ‘de rotte appel’, maar aan de context waar dit gedrag heeft kunnen ontstaan. Dit geeft meer mogelijkheden om medewerkers binnenboord te houden. Contextmakers begrijpen en accepteren dat simpele vaardigheidstrainingen en trucs niet de ingangen bieden voor duurzame veranderingen op de werkvloer. Dit levert veel kostenbesparing op aan de inhuur van externe hulpverleners die worden ingeschakeld om het gedrag op de werkvloer actief bij te sturen. Met het grote risico op terugval in oude patronen nadat deze trajecten zijn afgerond. 

Een bijkomend voordeel van onze methode is dat iedere leidinggevende aan de context kan werken, zonder dat er met de medewerkers kostbare en tijdrovende verandertrajecten aangegaan moeten worden. Het werk kan dus gewoon door blijven gaan.