Skip to content

Alle leidinggevenden (bestuurders, directieleden, managers, leidinggevenden of teamleaders) zijn contextmakers. Dit wordt bepaald door hun mandaat. Alle keuzes die door hen worden gemaakt bepalen de context van de organisatie. Dit gaat van doelstellingen, regels, communicatiestructuren tot en met rolverdelingen, de fysieke werkomgeving en beloningsstructuren. Op deze context passen de medewerkers hun gedrag aan en werken ze samen. 

Verschillende contextmakers hebben ook verschillende cirkels van invloed. Een directielid kan op een ander niveau context veranderen dan een teamleader. Het vergt een snelle doorlopende communicatie om contextveranderingen in verschillende lagen van een organisatie op elkaar af te stemmen. Daar ligt doorgaans een grote uitdaging.