Skip to content

Co-Founder Inge Mink is organisatiepsychologe en adviseur rondom cultuurvraagstukken voor bedrijven. Inge heeft specifieke expertise in het duiden en beïnvloeden van menselijk sociaal (groeps)gedrag. Haar credo is: ‘Mensen zijn hoogontwikkelde sociale wezens. Als bepaald gedrag tussen mensen veel voorkomt, dan heeft het in de aanwezige context altijd een belangrijke functie. Ook als we dit gedrag als een probleem ervaren.’

Co-Founder Saskia Lips is al ruim 20 jaar organisatieadviseur. Zij heeft specifieke expertise in de inrichting van een organisatie-context die leidt tot betrokken medewerkers. Haar motto is: ‘Als je selectieprocedure goed is, start iedere medewerker vanaf dag 1 gemotiveerd. Samenwerkings- en gedragsuitdagingen zijn dan ook grotendeels het gevolg van de gecreëerde context waarin medewerkers werken.’ 

Foto _2_Margot van Sorge

Margot van Sorge heeft jarenlange ervaring in het versterken van mens en organisaties, met name in B2B-omgevingen. Haar motto is: ‘Laat de inhoud van het werk weer leidend zijn. Als de omstandigheden waarin het werk gedaan moet worden goed zijn, ontstaat er vaak iets moois. Zodra mensen zich kunnen richten op hun vak, zullen zij uit zichzelf gebruik maken van hun talenten en werken zij met plezier samen.’

Raymond Sterrenburg is ruim 15 jaar Business Consultant bij organisaties waaronder Ordina. Hij is met name betrokken bij grote organisatie-veranderingen waarin de mens centraal staat. Specifiek richt hij zich op groepsgedrag in organisaties. Zijn credo in verandertrajecten is: ‘Probeer niet de mens aan te passen aan het systeem, maar pas het systeem aan, aan de mens. Samenwerking zal dan vanzelf gaan stromen’. Raymond is sinds 2021 toegetreden tot de groep consultants en trainers bij Contextmakers.

Laura Racke is psycholoog, gespecialiseerd in arbeid en gezondheid. Als consultant heeft zij organisaties begeleid bij verandertrajecten en ervaren hoe belangrijk context hierbij is. Zonder aandacht voor de context betreft vrijwel iedere interventie slechts symptoombestrijding. Haar motto is duidelijk: ‘Duurzame verandering valt of staat met aandacht voor de omgeving waarin gedrag zich voordoet.’

Ilva van Elk werkt als critical friend voor ambitieuze leidinggevenden in het publieke domein. Tot haar expertise behoort met name het helpen oplossen van netelige kwesties. Haar motto is: ‘Het succes van een team is niet te danken aan de leiderschapskwaliteiten van de manager, net zomin als dat het falen van een team daaraan te wijten is. Het is vooral een kwestie van de juiste context maken. En dat lucht op…’

Onze ContextConsultants beschikken naast de benodigde kennis allemaal over ruime praktijkervaring, zowel in het publieke als commerciële domein. Dat werkt wel zo prettig. Met de contexttools in hun achterzak kunnen ze snel en doelgericht tot een advies komen.