Skip to content

Co-Founder Inge Mink is organisatiepsychologe en adviseur rondom cultuurvraagstukken voor bedrijven. Inge heeft specifieke expertise in het duiden en beïnvloeden van menselijk sociaal (groeps)gedrag. Haar credo is: ‘Mensen zijn hoogontwikkelde sociale wezens. Als bepaald gedrag tussen mensen veel voorkomt, dan heeft het in de aanwezige context altijd een belangrijke functie. Ook als we dit gedrag als een probleem ervaren.’

Co-Founder Saskia Lips is al ruim 20 jaar adviseur voor directies en leidinggevenden in Nederland en Vlaanderen. ‘Bestuurders en leidinggevenden zullen moeten leren schakelen met de context van hun organisatie om zich aan te passen aan steeds veranderende omstandigheden. Gedegen kennis over hoe contextfactoren invloed hebben op het gewenste resultaat is een absolute must. De context-gestuurde aanpak zal hen het meest duurzame resultaat opleveren.

Foto _2_Margot van Sorge

Margot van Sorge heeft jarenlange ervaring in het versterken van mens en organisaties, met name in B2B-omgevingen. Haar motto is: ‘Laat de inhoud van het werk weer leidend zijn. Als de omstandigheden waarin het werk gedaan moet worden goed zijn, ontstaat er vaak iets moois. Zodra mensen zich kunnen richten op hun vak, zullen zij uit zichzelf gebruik maken van hun talenten en werken zij met plezier samen.’

Ilva van Elk werkt als critical friend voor ambitieuze leidinggevenden in het publieke domein. Tot haar expertise behoort met name het helpen oplossen van netelige kwesties. Haar motto is: ‘Het succes van een team is niet te danken aan de leiderschapskwaliteiten van de manager, net zomin als dat het falen van een team daaraan te wijten is. Het is vooral een kwestie van de juiste context maken. En dat lucht op…’

Raymond Sterrenburg is ruim 15 jaar Business Consultant bij organisaties waaronder Ordina. Hij is met name betrokken bij grote organisatie-veranderingen waarin de mens centraal staat. Specifiek richt hij zich op groepsgedrag in organisaties. Zijn credo in verandertrajecten is: ‘Probeer niet de mens aan te passen aan het systeem, maar pas het systeem aan, aan de mens. Samenwerking zal dan vanzelf gaan stromen’. 

Laura Racke is psycholoog, gespecialiseerd in arbeid en gezondheid. Als consultant heeft zij organisaties begeleid bij verandertrajecten en ervaren hoe belangrijk context hierbij is. Zonder aandacht voor de context betreft vrijwel iedere interventie slechts symptoombestrijding. Haar motto is duidelijk: ‘Duurzame verandering valt of staat met aandacht voor de omgeving waarin gedrag zich voordoet.’

Welmoed Gouwenberg werkte jarenlang vanuit én met teams aan veranderingen in het publieke domein. Van uitvoering tot beleid, van management tot bestuur. Zij legt vanuit de haarvaten van de organisatie verbinding tussen context en natuurlijk menselijk gedrag. Met als motto: ‘ieder belang is legitiem. Het is de kunst om die in te zetten naar werkende samenwerking en de context voor je te laten werken.

Geïnteresseerd om ContextMakker te worden? Als mentor, trainer of consultant? Wanneer jij het initiatief neemt tot een gesprek, zorgen wij voor de koffie.

Alle ContextMakkers beschikken naast de benodigde kennis ook over ruime praktijkervaring, zowel in het publieke als commerciële domein. Dat werkt wel zo prettig. Met de contexttools in hun achterzak kunnen ze snel en doelgericht tot een advies komen.