Skip to content

Workshop: Het Sociaal Contract

Hoe zorg je ervoor dat elkaar aanspreken geen kansloze missie wordt?

Deze tool biedt onmisbare kennis en handvatten voor leidinggevenden of beleidsmakers die zich bezighouden met psychologische veiligheid en aanspreekgedrag in de organisatie.

Er wordt doorgaan veel tijd en geld gestoken in het stimuleren van aanspreekgedrag; met als doel om gewenst gedrag collectief te stimuleren en ongewenst gedrag te ontmoedigen. Helaas hebben deze aanspreekmissies meestal een beperkt of zeer tijdelijk resultaat. 

Aanspreekgedrag staat echter niet op zichzelf, maar is een klein onderdeel van een veel groter geheel: het sociaal contract.  Het sociaal contract geeft richting aan gewenst gedrag in een groep en bepaalt ook de grenzen waarbinnen mensen zich in de omgang met elkaar kunnen bewegen.  Als je als leidinggevende niet over al deze elementen goed hebt nagedacht, zullen aanspreekmissies altijd snel verwateren.  

Een goed sociaal contract creëert duidelijkheid en veiligheid in de groep.  Een leidinggevende speelt als contextmaker voor  medewerkers een belangrijke rol in de formulering, invoering en handhaving van het sociaal contract. Iedere leidinggevende is dus ook een onmisbare schakel in het waarborgen van veiligheid en gelijkwaardigheid in zijn team. Het aanspreken is hierin niet de centrale missie, maar slechts een logisch sluitstuk van een veilig werkklimaat.

Wat gaan we doen?

In deze workshop leren leidinggevenden een sociaal contract op te stellen voor hun team:

  • Ze leren waarom aanspreekgedrag van nature voor mensen een riskante bezigheid is en welke afwegingen logischerwijs gemaakt worden om het aanspreken van groepsgenoten uit de weg te gaan. 
  • Op basis van de kennis over aanspreken worden deelnemers stap voor stap meegenomen in alle elementen die horen bij een sociaal contract. 
  • Met behulp van de tool leren ze hoe zij alleen of samen met hun team een sociaal contract op kunnen stellen dat voor iedereen helder is en ook op brede steun kan rekenen. Een sociaal contract is dynamisch. De tool is daarom zo ontworpen dat hij steeds weer opnieuw gebruikt kan worden. 

Aan het eind van deze workshop kunnen deelnemers een sociaal contract opstellen voor hun teams. Ze begrijpen hoe een Sociaal Contract de  veiligheid en het vertrouwen in een team verhoogt, zodat elkaar aanspreken op een natuurlijke manier ontstaat.   Daarmee werken ze aan cruciale randvoorwaarden om productiviteit, wederzijds vertrouwen én werkplezier bij hun teams te laten floreren. 

Voor wie?

Deze workshop is ontwikkeld voor mensen die in een leidinggevende rol werkzaam zijn, zodat zij elkaar kunnen inspireren met hun ervaringen als leidinggevende. 
 

In-company:

€ 2.495 voor 6 deelnemers inclusief tool per deelnemer.

€ 250 per bijkomende deelnemer inclusief tool, max. 12 deelnemers per groep.

Tarieven zijn exclusief btw en reiskosten.

IN-COMPANY

Vanaf 6 t/m 12 deelnemers

Meer context maken?
Hoe bouw je een sterke eenheid en productieve teams?
Hoe creëer je een omgeving waarin mensen elkaar nodig hebben?
Hoe buig je ongewenst gedrag via de context om naar gewenst gedrag?