Skip to content

Workshop: Het Sociaal Contract

Hoe zorg je ervoor dat mensen met vertrouwen in samenwerking zullen investeren?

Deze tool biedt onmisbare kennis en handvatten voor leidinggevenden of beleidsmakers die zich bezighouden met psychologische veiligheid en aanspreekgedrag in de organisatie.

Samenwerking houdt in dat mensen in elkaar investeren. Deze investering is alleen logisch als mensen het vertrouwen hebben dat iedereen gelijke kansen krijgt en niemand onevenredig kan profiteren van andermans inspanningen. Omdat iedere groep een natuurlijke hiërarchie heeft, kan hier zonder duidelijke kaders snel scheefgroei in ontstaan.

Een productieve samenwerking vindt dus altijd plaats binnen heldere kaders en heldere consequenties. Het sociaal contract geeft richting aan gewenst gedrag in een groep en bepaalt ook de grenzen waarbinnen mensen zich in de omgang met elkaar kunnen bewegen.  Hoe duidelijker en heiliger deze kaders zijn, hoe veiliger het voelt om in samenwerking te investeren.  

Een goed sociaal contract creëert dus duidelijkheid en veiligheid in de groep.  Een leidinggevende speelt als contextmaker voor  medewerkers een belangrijke rol in de formulering, invoering en handhaving van het sociaal contract. Iedere leidinggevende is dus ook een onmisbare schakel in het waarborgen van veiligheid en gelijkwaardigheid in zijn team.  

Wat gaan we doen?

In deze workshop leren leidinggevenden een sociaal contract op te stellen voor hun team:

  • Ze leren waarom de focus op aanspreken geen succes zal hebben in het stimuleren van gewenst gedrag in een team.  
  • Ze leren het nut en de noodzaak van een sociaal contract kennen. Waarom is deze noodzakelijk in menselijke groepen; waarom kunnen zij dit niet zelf met elkaar regelen?
  • Met behulp van de tool leren ze hoe zij alleen of samen met hun team een sociaal contract op kunnen stellen dat voor iedereen helder is en ook op brede steun kan rekenen. Een sociaal contract is dynamisch. De tool is daarom zo ontworpen dat hij steeds weer opnieuw gebruikt kan worden. 

Aan het eind van deze workshop kunnen deelnemers een sociaal contract opstellen voor hun teams. Ze begrijpen hoe een Sociaal Contract de  veiligheid en het vertrouwen in een team verhoogt, zodat de investering in samenwerking voor iedereen logisch is.   Daarmee werken ze aan cruciale randvoorwaarden om productiviteit, wederzijds vertrouwen én werkplezier bij hun teams te laten floreren. 

Voor wie?

Deze workshop is ontwikkeld voor mensen die in een leidinggevende rol werkzaam zijn, zodat zij elkaar kunnen inspireren met hun ervaringen als leidinggevende. 
 

In-company:

Deze workshop is in-company mogelijk vanaf 5 deelnemers. Wil je eerst ontdekken of deze leergang en de achterliggende visie iets voor jullie is? Start dan met de Masterclass (4 uur).

 

Vragen?

Wij beantwoorden ze graag.

Meer context maken?
Hoe bouw je een sterke eenheid en productieve teams?
Hoe creëer je een omgeving waarin mensen elkaar nodig hebben?
Hoe buig je ongewenst gedrag via de context om naar gewenst gedrag?