Skip to content

Workshop: Het Sociaal Contract

Hoe waarborg je veiligheid en gelijkwaardigheid in een team?

Het resultaat van een team wordt voor een belangrijk deel bepaald door hoe groepsleden met elkaar omgaan en welke gedragsnormen zij met elkaar naleven. In menselijke groepen wordt dit geregeld via een sociaal contract. Het sociaal contract geeft richting aan gewenst gedrag en bepaalt ook de grenzen waarbinnen mensen zich in de omgang met elkaar kunnen bewegen. Dit maakt dat individuele groepsleden ook verzekerd zijn dat ze geen slachtoffer kunnen worden van gedrag dat de afgesproken grenzen overschrijdt. Daarmee creëer je psychologische veiligheid.  

Een sociaal contract voor een organisatie of team heeft dus een grote gelijkenis met de grondwet van een land. Als contextmaker speelt een leidinggevende voor zijn of haar medewerkers een belangrijke rol in de formulering, invoering en handhaving van het sociaal contract. Iedere leidinggevende is dus ook een onmisbare schakel in het waarborgen van veiligheid en gelijkwaardigheid.

Wat gaan we doen?

In deze workshop leren leidinggevenden een sociaal contract op te stellen voor hun team:

  • Ze leren waarom psychologische veiligheid in menselijke groepen niet vanzelfsprekend is en hoe een sociaal contract hier verandering in brengt. 
  • Ze ontdekken hoe je aan psychologische veiligheid kunt bouwen in 2 verschillende richtingen: horizontaal en verticaal. Hoe werkt dat? 
  • We gaan in op het belang van ‘het goede voorbeeld geven’.  Waar moeten leidinggevenden op letten om een betrouwbare contextmaker te zijn?  
  • Met behulp van de tool leren ze hoe zij samen met hun team een sociaal contract op kunnen stellen dat voor iedereen helder is en ook op brede steun kan rekenen. Een sociaal contract is dynamisch. De tool is daarom zo ontworpen dat hij steeds weer opnieuw gebruikt kan worden. 

Aan het eind van deze workshop kunnen ze een sociaal contract opstellen en begrijpen ze hoe een Sociaal Contract hun teamleden veiligheid en vertrouwen kan geven. Daarmee werken ze aan cruciale randvoorwaarden om productiviteit, wederzijds vertrouwen én werkplezier bij hun teams te laten floreren.

Voor wie?

Deze workshop is ontwikkeld voor mensen die in een leidinggevende rol werkzaam zijn, zodat zij elkaar kunnen inspireren met hun ervaringen als leidinggevende. 
 

In-company:

€ 2.495 voor 6 deelnemers inclusief tool per deelnemer.

€ 250 per bijkomende deelnemer inclusief tool, max. 12 deelnemers per groep.

Tarieven zijn exclusief btw en reiskosten.

IN-COMPANY

Vanaf 6 t/m 12 deelnemers

Meer context maken?
Hoe bouw je een productieve groepsidentiteit?
Hoe creëer je een omgeving waarin samenwerking vanzelfsprekend is?
Hoe buig je ongewenst gedrag via de context om in gewenst gedrag?