Skip to content

Workshops & Toolbox

Exclusief voor leidinggevenden

Om de beste contextmaker te kunnen worden hebben leidinggevenden twee dingen nodig: kennis en tools. Ze moet weten hoe menselijk gedrag in groepen werkt en hoe de context hierop invloed heeft.  Tools helpen vervolgens om deze kennis concreet toe te passen op vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. Bij iedere workshop hebben we een praktische contexttool ontwikkeld, waarmee leidinggevenden ook na de workshop nog veel inspiratie kunnen opdoen. 

Klik voor meer inhoudelijke informatie op een workshop hieronder:

Winst & Verliesrekening van Gedrag

Hoe buig je ongewenst gedrag via de context om in gewenst gedrag?
In deze workshop leer je gedrag van medewerkers te analyseren op basis van de persoonlijke belangen die er aan ten grondslag liggen. De tool biedt daarbij helpende contextvragen die inspireren om gedrag via de context te veranderen.

Het Wij vs. Zij-effect.

Hoe kun je het Wij vs Zij-effect slim gebruiken om van de organisatie en/of een team één te maken?
In deze workshop leer je waarom het Wij vs Zij effect een natuurlijk gegeven is en hoe je het verbindend kunt inzetten om iedere medewerker relevant te maken. De tool biedt helpende vragen om de collectieve focus op jullie bestaansreden systematisch door te laten werken in alle lagen van de organisatie.

Cultuur van Samenwerking

Hoe creëer je een omgeving waarin samenwerking vanzelfsprekend is?
In deze workshop leer je op 3 niveaus nieuwe ingangen kennen om in jouw organisatie te bouwen aan een cultuur van samenwerking. De tool nodigt uit tot het bedenken van verrassende context-veranderingen om het samenwerkende vermogen in teams beter te benutten.

Sociaal Contract

Hoe waarborg je veiligheid en gelijkwaardigheid in een team?
Het sociaal contract bepaalt de grenzen waarbinnen mensen zich in de omgang met elkaar kunnen bewegen. De tool biedt een concreet stappenplan waarin je samen met medewerkers een Sociaal Contract kunt opstellen, zodat de naleving ervan breed gedragen wordt.