Skip to content

Workshops & Toolbox

Exclusief voor leidinggevenden

Om de beste contextmaker te kunnen worden hebben leidinggevenden twee dingen nodig: kennis en tools. Ze moet weten hoe menselijk gedrag in groepen werkt en hoe de context hierop invloed heeft.  Tools helpen vervolgens om deze kennis concreet toe te passen op vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. Bij iedere workshop hebben we een praktische contexttool ontwikkeld, waarmee leidinggevenden ook na de workshop nog veel inspiratie kunnen opdoen. 

Klik voor meer inhoudelijke informatie op een workshop hieronder:

Komt deze toolbox ook naar jouw organisatie?

Winst & Verliesrekening van Gedrag

Hoe buig je ongewenst gedrag via de context om naar gewenst gedrag?
In deze workshop leer je gedrag van medewerkers te analyseren op basis van de persoonlijke belangen die er aan ten grondslag liggen. De tool biedt daarbij helpende contextvragen die inspireren om functioneringsvraagstukken via de context op te lossen.

Het Wij vs. Zij-effect.

Hoe kun je het Wij vs Zij-effect slim gebruiken om van de organisatie en/of een team één Wij te maken?
In deze workshop leer je waarom het Wij vs Zij effect een natuurlijk gegeven is en hoe je het verbindend kunt inzetten om iedere medewerker relevant te maken. De tool biedt helpende vragen om de collectieve focus op jullie bestaansreden systematisch door te laten werken in alle lagen van de organisatie.

Wederzijdse afhankelijkheid

Hoe creëer je een omgeving waarin mensen elkaar nodig hebben?
In deze workshop leer je op 3 niveaus te bouwen aan het absolute fundament van samenwerking: de wederzijdse afhankelijkheid.   De tool nodigt uit tot het bedenken van verrassende context-veranderingen die het samenwerkende vermogen in teams en in de gehele organisatie op een natuurlijke wijze stimuleert. 

Sociaal Contract

Hoe zorg je ervoor dat mensen met vertrouwen in samenwerking zullen investeren?
Een productieve samenwerking vindt altijd plaats binnen heldere kaders. Dit biedt mensen het vertrouwen dat groepsleden gelijke kansen krijgen en niemand onevenredig zal profiteren van de inspanningen van anderen.  Deze tool biedt contextmakers een concreet stappenplan voor het formuleren van een passend sociaal contract, zodat de sociale kaders én consequenties ondersteunend blijven aan de teamdoelstellingen.